CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

 

Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website petshophanoi.com như: Họ và Tên, địa chỉ (nhà riêng hoặc văn phòng), địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng). Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đặt hàng online của Khách hàng (bao gồm gửi email xác nhận đặt hàng đến Khách hàng).

 

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cung cấp dịch vụ cho khách hàng, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về người tiêu dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Cutepets sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng;

 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và Cutepets

 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng;

 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng;

 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại Cutepets

 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền:

 

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Cutepets giải thể hoặc bị phá sản.

 

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

 

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị;

 • Bán hàng cung cấp cho Người Tiêu Dùng

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

 • Công ty nghiên cứu thị trường

 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán

 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng

 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

 

CutePets Shop Hà Nội

 • Địa chỉ: 171 đường Thanh Bình, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

 • Điện thoại: 0949111520

 • Email: Cutepets.cskh@gmail.com

 

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

 

Người Tiêu Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website petshophanoi.com và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

 

Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Cutepets sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng qua email Cutepets.cskh@gmail.com hoặc liên hệ 0949111520

 

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

 

Thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng trên Website Cutepets được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website petshophanoi.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Tiêu Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

 

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng khi không có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

 

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người Tiêu Dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người Tiêu Dùng được biết về vụ việc.

8. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng có thể được chia sẻ cho công ty, tổ chức và/hoặc cá nhân khác (“Bên Thứ Ba”) để hoàn thiện dịch vụ chúng tôi cung cấp tới Khách hàng. Cutepets có thể sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi Bên Thứ Ba bao gồm nhưng không giới hạn tới dịch vụ lưu trữ web, phân tích thông tin, quảng cáo, khuyến mại, xử lý giao dịch bằng thẻ tín dụng và các dịch vụ có liên quan khác.

Lưu ý, Cutepets có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng trong những điều kiện sau:

-  Sự đồng thuận

Chúng tôi chỉ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân Khách hàng với Bên Thứ Ba khi có sự đồng ý của Khách hàng. Khách hàng đồng ý rằng việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ cấu thành sự chấp thuận và việc chia sẻ dữ liệu cá nhân khách hàng sẽ được thực hiện theo Chính sách Bảo mật này.

-  Chia sẻ với Bên Mua

Việc chia sẻ dữ liệu trong trường hợp này đi kèm với bất kỳ việc mua bán, chuyển nhượng, hoặc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ việc kinh doanh hoặc công ty. 

Theo quy định pháp luật

Dựa trên sự quyết định của Cutepets, chúng tôi có thể chia sẽ Dữ liệu Cá nhân Khách hàng với Bên Thứ Ba nếu chúng tôi nhận thấy rằng việc chia sẻ là cần thiết để:

1) tuân thủ quy định pháp luật;

2) thực thi các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi;

3) điều tra những hành vi vi phạm và lừa đảo tiềm tàng;

4) bảo vệ thương hiệu và uy tín cũng như tài sản của Cutepets

 

9. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

 

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Tiêu Dùng gửi email khiếu nại đến email Cutepets.cskh@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số 0949111520 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: