Royal Canin Poodle Adult 500g Th峄ヽ 膬n cho ch贸 Poodle - CutePets

Th瓢啤ng hi峄噓: Royal Canin   |   T矛nh tr岷g: H岷縯 h脿ng
125.000鈧
馃惄 Royal Canin Poodle Adult 500g Th峄ヽ 膬n cho ch贸 Poodle - CutePets Th峄ヽ 膬n h岷 cho ch贸 Royal Canin Poodle Poodle gi煤p b贸ng m脿u l么ng nh峄 th脿nh...
[Xem ti岷縫]

G峄峣 ngay : 0949111520 膽峄 c贸 膽瓢峄 gi谩 t峄憈 nh岷!

馃惄 Royal Canin Poodle Adult 500g  Th峄ヽ 膬n cho ch贸 Poodle - CutePets
   Th峄ヽ 膬n h岷 cho ch贸 Royal Canin Poodle
   Poodle gi煤p b贸ng m脿u l么ng nh峄 th脿nh ph岷 Omega3 (EPA/DHA) v脿 Omega6 axit b茅o t膬ng c瓢峄漬g l脿m 膽岷筽 l么ng hi峄噓 qu岷, tr谩nh c谩c b峄噉h vi锚m da. T膬ng c瓢峄漬g Protein v脿 h脿m l瓢峄g axit amin l瓢u hu峄硁h 膽峄 膽岷 b岷 s峄 t膬ng tr瓢峄焠g c峄 l么ng c煤n.
   Ngo脿i ra th峄ヽ 膬n c貌n g峄搈 4 lo岷 vitamin B t膬ng c瓢峄漬g ch峄ヽ n膬ng b岷 v峄 da cho c煤n
   T膬ng tr瓢峄焠g t峄慽 瓢u: V峄沬 h脿m l瓢峄g Protein 33% t膬ng c瓢峄漬g ch岷 膽岷 v脿 t峄 l峄 dinh d瓢峄g th铆ch h峄 膽峄 ki峄僲 so谩t s峄 ph谩t tri峄僴 v脿 tr峄峮g l瓢峄g c峄 c煤n.
   Gi岷 cao r膬ng: k岷縯 c岷 d岷g h岷 膽岷穋 bi峄噒 c贸 vai tr貌 ng膬n ng峄玜 s峄 h矛nh th脿nh c峄 c谩c m岷g b谩m cao r膬ng, khi岷縩 cho r膬ng c煤n lu么n ch岷痗 kh峄廵
   T膬ng s峄ヽ 膽峄 kh谩ng: N芒ng cao s峄ヽ 膽峄 kh谩ng d脿nh cho c煤n, gi脿u ch岷 Oxy h贸a b岷眓g c谩c Vitamin E, C, Taurine v脿 Lutein.
- C么ng d峄g: Th峄ヽ 膬n cho ch贸 tr瓢峄焠g th脿nh Poodle tr锚n 10 th谩ng tu峄昳.
Th脿nh ph岷 ch铆nh:
Ng么, protein gia c岷 m岷 n瓢峄沜, protein th峄眂 v岷璽 c么 l岷璸, m峄 膽么ng v岷璽, g岷, b峄檛 ng么, gluten ng么, protein 膽峄檔g v岷璽 th峄 ph芒n, b峄檛 c峄 c岷, d岷 膽岷璾 n脿nh, kho谩ng ch岷, d岷 c谩, n岷 men, s峄 th峄眂 v岷璽, fructooligosaccha-rides, d岷 c芒y l瓢a ly, chi岷縯 xu岷 tr脿 v脿 nho xanh, 膽峄檔g v岷璽 gi谩p x谩c th峄 ph芒n, chi岷縯 xu岷 t峄 c煤c v岷 th峄, s峄 th峄 ph芒n. Ph峄 gia dinh d瓢峄g, ph峄 gia c么ng ngh峄, ch岷 ch峄憂g oxi h贸a.
Xu岷 x峄:
Royal Canin S.A.S - France
鈥︹︹︹︹︹utePets鈥︹︹︹︹︹
Ph峄 Ki峄噉 Th煤 C瓢ng 
Hotline: 0949.111.520
>> R岷 h芒n h脿nh 膽瓢峄 ph峄 v峄 qu媒 kh谩ch!!
#Royal #Canin #Poodle  #Adult #cutepets #h脿N峄檌 #C岷Gi岷 #Th煤C瓢ng

B瓢峄沜 1: Truy c岷璸 website v脿 l峄盿 ch峄峮 s岷 ph岷﹎ c岷 mua 膽峄 mua h脿ng B瓢峄沜 2: Click v脿 s岷 ph岷﹎ mu峄憂 mua, m脿n h矛nh hi峄僴 th峄 ra pop up v峄沬 c谩c l峄盿 ch峄峮 sau N岷縰 b岷 mu峄憂 ti岷縫 t峄 mua h脿ng: B岷 v脿o ph岷 ti岷縫 t峄 mua h脿ng 膽峄 l峄盿 ch峄峮 th锚m s岷 ph岷﹎ v脿o gi峄 h脿ng N岷縰 b岷 mu峄憂 xem gi峄 h脿ng 膽峄 c岷璸 nh岷璽 s岷 ph岷﹎: B岷 v脿o xem gi峄 h脿ng N岷縰 b岷 mu峄憂 膽岷穞 h脿ng v脿 thanh to谩n cho s岷 ph岷﹎ n脿y vui l貌ng b岷 v脿o: 膼岷穞 h脿ng v脿 thanh to谩n B瓢峄沜 3: L峄盿 ch峄峮 th么ng tin t脿i kho岷 thanh to谩n N岷縰 b岷 膽茫 c贸 t脿i kho岷 vui l貌ng nh岷璸 th么ng tin t锚n 膽膬ng nh岷璸 l脿 email v脿 m岷璽 kh岷﹗ v脿o m峄 膽茫 c贸 t脿i kho岷 tr锚n h峄 th峄憂g N岷縰 b岷 ch瓢a c贸 t脿i kho岷 v脿 mu峄憂 膽膬ng k媒 t脿i kho岷 vui l貌ng 膽i峄乶 c谩c th么ng tin c谩 nh芒n 膽峄 ti岷縫 t峄 膽膬ng k媒 t脿i kho岷. Khi c贸 t脿i kho岷 b岷 s岷 d峄 d脿ng theo d玫i 膽瓢峄 膽啤n h脿ng c峄 m矛nh N岷縰 b岷 mu峄憂 mua h脿ng m脿 kh么ng c岷 t脿i kho岷 vui l貌ng nh岷 chu峄檛 v脿o m峄 膽岷穞 h脿ng kh么ng c岷 t脿i kho岷 B瓢峄沜 4: 膼i峄乶 c谩c th么ng tin c峄 b岷 膽峄 nh岷璶 膽啤n h脿ng, l峄盿 ch峄峮 h矛nh th峄ヽ thanh to谩n v脿 v岷璶 chuy峄僴 cho 膽啤n h脿ng c峄 m矛nh B瓢峄沜 5: Xem l岷 th么ng tin 膽岷穞 h脿ng, 膽i峄乶 ch煤 th铆ch v脿 g峄璱 膽啤n h脿ng Sau khi nh岷璶 膽瓢峄 膽啤n h脿ng b岷 g峄璱 ch煤ng t么i s岷 li锚n h峄 b岷眓g c谩ch g峄峣 膽i峄噉 l岷 膽峄 x谩c nh岷璶 l岷 膽啤n h脿ng v脿 膽峄媋 ch峄 c峄 b岷. Tr芒n tr峄峮g c岷 啤n.

Giao h脿ng nhanh ch贸ng

Ch峄 trong v貌ng 24h 膽峄搉g h峄

S岷 ph岷﹎ ch铆nh h茫ng

S岷 ph岷﹎ nh岷璸 kh岷﹗ 100%

膼峄昳 tr岷 c峄眂 k矛 d峄 d脿ng

膼峄昳 tr岷 trong 2 ng脿y 膽岷 ti锚n

Mua h脿ng ti岷縯 ki峄噈

Ti岷縯 ki峄噈 h啤n t峄 10% - 30%

Hotline mua h脿ng:

0949111520
popup

S峄 l瓢峄g:

T峄昻g ti峄乶: